Assignatures

esborrar

SIQ505 - Modelització de Sistemes Discrets (ED)

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

SIQ506 - Modelització de Sistemes Continus (ED)

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

SIQ507 - Anàlisi Estadística de Sistemes (ED)

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

SIQ508 - Simulació de Sistemes (ED)

Curs 1 - Semestre 2 - Obligatòria

SIQ514 - Geometria Computacional (ED)

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

SIQ515 - Àlgebra Computacional (ED)

Curs 1 - Semestre 2 - Obligatòria

SIQ522 - Mineria de Dades (ED)

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

SIQ527 - Treball de Final de Màster (ED)

Curs 1 - Semestre 2 - Projecte final

SIQ528 - Cicle de Conferències (ED)

Curs 1 - Semestre 2 - Obligatòria

SIQ532 - Anàlisi Matemàtica Avançada (ED)

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria