Reconeixements

El reconeixement de crèdits consisteix en l’acceptació per la Universitat Jaume I dels crèdits que tot i haver-se obtingut en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o en una altra universitat, són computats en altres ensenyaments diferents a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial.

També podran ser objecte de reconeixement els crèdits superats en ensenyaments superiors oficials no universitaris.

L'experiència laboral i professional acreditada també podrà ser reconeguda en forma de crèdits que computaran a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents al títol que es vol obtenir.

Per a mes informació consulteu la normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits

Reconeixement per ensenyaments superiors oficials no universitaris

Aquest màster SÍ contempla el reconeixement

Reconeixement per experiència laboral i professional

Aquest màster SÍ contempla el reconeixement

Reconeixement per títol propi

Aquest màster NO contempla el reconeixement

Reconeixements

Màster Universitari en Matemàtica Computacional

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

SIB005 - Modelització de Sistemes Discrets

SIQ505 - Modelització de Sistemes Discrets (ED)

SIB006 - Modelització de Sistemes Continus

SIQ506 - Modelització de Sistemes Continus (ED)

SIB007 - Anàlisi Estadística de Sistemes

SIQ507 - Anàlisi Estadística de Sistemes (ED)

SIB008 - Simulació de Sistemes

SIQ508 - Simulació de Sistemes (ED)

SIB012 - Teoria del Senyal: Anàlisi de Fourier i Ondetes

SIQ512 - Teoria del Senyal: Anàlisi de Fourier i Ondetes (ED)

SIB014 - Geometria Computacional

SIQ514 - Geometria Computacional (ED)

SIB015 - Àlgebra Computacional

SIQ515 - Àlgebra Computacional (ED)

SIB016 - Mètodes Matemàtics en Equacions en Derivades Parcials

SIQ516 - Mètodes Matemàtics en Equacions en Derivades Parcials (ED)

SIB018 - Criptologia. Aplicacions a la Seguretat Informàtica i Comercial.

SIQ518 - Criptologia. Aplicacions a la Seguretat informàtica i Comercial. (ED)

SIB022 - Mineria de Dades

SIQ522 - Mineria de Dades (ED)

SIB025 - Programari de Modelització de Sistemes Industrials

SIQ525 - Programari de Modelització de Sistemes Industrials (ED)

SIB026 - Pràctiques en Empreses

SIQ526 - Pràctiques Externes (ED)

SIB028 - Cicle de Conferències

SIQ528 - Cicle de Conferències (ED)