Temari

Temari

 

1. Introducció a la Mineria de Dades
2. Introducció al programa informàtic de tractament de dades
3. Regles d’Associació
4. Regressió Lineal
5. Regressió Logística
6. Xarxes Neuronals
7. Arbres de Regressió i Clasificació
8. Introducció al "Big Data"