Temari

Temari

 

Tema 1.- Mesures genèriques.

Tema 2.- Mesures de probabilitat.

Tema 3.-  Variables i vectors aleatoris.

Tema 4.- Aproximacions asimptòtiques.

Tema 5.- Integració de mesures.