Temari

Temari

 

Tema 1. Dinàmica de Sistemes

Tema 2. Estudi de sistemes no lineals

Tema 3. Modelització de sistemes amb el software Mathematica

             3.1 Àrea Ambiental

              3.2 Àrea Empresarial

             3.3 Àrea Social

             3.4 Àrea Mecànica