Temari

Temari

Tema 1. Introducció a Matlab.

Tema 2. Mètodes espectrals en dominis diaris

   2.1 Matrius de diferenciació

   2.2 Transformada (semi) discreta de Fourier i l'algoritme FFT.

   2.3 Precisió espectral

Tema 3. Mètodes espectrals en dominis no periòdics

   3.1 Interpolació polinomial

   3.2 Matrius de diferenciació de Chebyshev

Tema 4. Aplicacions

   4.1 Problemes de valors a la frontera

   4.2 Càlcul de valors propis

   4.3 Integració temporal i estabilitat