Temari

Temari

1. El problema de la Programació linial. Revisant el mètode Simplex

2. Dualitat.

3. Anàlisi  de Sensibilitat.

4. Programació Entera

5. Programació linial multiobjectiu.

6. Programació no linial.

7. Presa de decisions sota incertesa. (Programació per metes)