Temari

Temari

1. Introducció als models de simulació

2. Simulació de successos (esdeveniments) discrets

3. Generadors de nombres i variables aleatòries

4. Fonaments del programari ARENA

5. Anàlisi de les dades d'entrada

6. Anàlisi dels resultats de la simulació

7. Modelització de diversos sistemes:

a) Línies de producció

b) Sistemes de transport

c) Sistemes informàtics.