SIQ516 - Mètodes Matemàtics en Equacions en Derivades Parcials (ED)

Semestre 1

Temari

Temari

 

Temari
 
 
 
Tema 1. Introducció
 
1.1. Exemples preliminars. Models físics.
 
1.2. Equacions en derivades parcials i les seves solucions.
 
1.3. Condicions inicials i de contorn.
 
1.4. Equacions en derivades parcials de segon ordre. Classificació.
 
 
 
Tema 2. Mètodes analítics de resolució.
 
2.1. Teoremes d'existència i unicitat.
 
2.2. El mètode de separació de variables.
 
2.3. El mètode de les corbes característiques.
 
 
 
Tema 3. Problemes evolutius.
 
3.1. Introducció.
 
3.2. No-linealitat. Lleis de conservació.
 
3.3. Sistemes hiperbòlics.
 
3.4. Models de Difusió no lineal
 
3.5. L'equació de convecció-difusió
 
3.6. Algorismes de resolució.
 
  
 
Tema 4. Sistemes el·líptics.
 
4.1. Models d'equacions el·líptiques
 
4.2. Operadores líptics
 
4.3. Algorismes de resolució.