SIQ518 - Criptologia. Aplicacions a la Seguretat informàtica i Comercial. (ED)

Semestre 2

Temari

Temari

 

Tema 1. Introducció a la seguretat i protecció de la informació.

Tema 2. Codis secrets de clau privada.

Tema 3. Tests de primalitat.

Tema 4. Codis secrets de clau pública. Signatura digital i altres protocols.

Tema 5. Virus i codi maligne.