Complements de formació

Assignatures oferides com a complements de formació.

Aquestes assignatures sols s'han de cursar per indicació de la coordinació del màster.