Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

GA1230 - Gestió Pressupostària

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboració de treballs acadèmics

30%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura serà necessari obtenir més de 3,5 dels 7 punts que s'obtenen mitjançant l'examen. A esta calificació caldrá afegir la nota obtinguda en les pràctiques per tal d'arribar al aprovat.
 
L'examen consistirà en preguntes que obligaran a raonar en relació amb les matèries de l'assignatura i que no respondran necessàriament a epígrafs del temari.
 
Amb l'acord previ amb el professor, l'examen podrà realitzar-se en modalitat oral, en la data fixada pel professor.
 
S'entenen presentats aquells estudiants que realitzen l'examen escrit o oral.
 
La calificació de les practiques es mantindrà en la segona convocatoria del mateix curs academic.