SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Assignatures

esborrar

Personalitza els horaris

El "primer" semestre és de setembre a gener, el "segon" semestre és de febrer a juliol i "anual" és de setembre a juliol.

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 15 22
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

GA1202 - Introducció a la Sociologia

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 15 21
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

GA1203 - Introducció al Dret

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 15 22
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

GA1204 - Organització d'Empreses

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 10 21
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

GA1205 - Principis d'Economia

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 15 21
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

GA1206 - Introducció a l'Estadística

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 10 20
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

GA1207 - Economia Pública

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 15 20
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

GA1208 - Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 2 1
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 15 21
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 15 19
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

GA1211 - Anglès Aplicat a la Gestió i Administració Pública

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 5 37
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

GA1212 - Ordenament Constitucional i Drets Fonamentals

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 10 37
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

GA1213 - Dret Administratiu General

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 10 37
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

GA1214 - Comptabilitat Pública

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 10 37
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 5 37
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 8 30
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 7 38
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

GA1218 - Poders i Organització Territorial de l'Estat

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 5 30
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

GA1219 - European Economy

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 5 30
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 5 25
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 2 22
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 5 30
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

GA1223 - Hisenda Pública

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 5 22
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

GA1224 - Dret de la Unió Europea

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 5 20
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 6 44
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 5 44
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

GA1227 - Activitat Administrativa

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 5 18
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

GA1228 - Gestió de Recursos Humans

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 5 44
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

GA1229 - Gestió Economicofinancera

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 5 44
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

GA1230 - Gestió Pressupostària

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 4 20
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 0 24
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 0 24
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

GA1233 - Hisendes Territorials

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 10 30
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 10 30
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 10 30
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

GA1238 - Dret Autonòmic Valencià

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 10 30
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 0 25
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

GA1240 - Bones Pràctiques en el Desenvolupament Local

Curs 4 - Semestre 2 - Obligatòria

6 0 25
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

GA1241 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 2 - Pràctiques

12 5 25
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

GA1242 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2 - Projecte final

6 15 30
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16