SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

GA1230 - Gestió Pressupostària

Curs 3 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia didàctica de l'assignatura s'orienta a la formació de l'alumnat en competències professionals i científiques, combinant diverses tècniques docents que propicien la participació i implicació dels estudiants en el procés d'aprenentatge. L'exposició del contingut teòric del programa, es complementarà amb la realització i presentació de casos pràctics i de treballs per part dels estudiants, que exigirà la consulta de bibliografia i fonts documentals, tasca fonamental per a fomentar el treball autònom i el seu aprenentatge. 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16