Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

GA1230 - Gestió Pressupostària

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

27 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG11 - Resolució de problemes.

CG13 - Treball en equip.

CG1 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CE18 Conèixer l'ordenament financer espanyol i ser capaç d’interpretar i aplicar les normes jurídiques que l'integren

Resultats d'aprenentatge

RADF25 Participar i col·laborar activament en les tasques de l’equip i fomentar la confiança, la cordialitat i l’orientació a la tasca conjunta.

RADF24 Analitzar normes jurídiques per a generar alternatives de solució pràctica.

RADF23 Interpretar el règim jurídic de les despeses públiques d’acord amb els principis constitucionals rectors de l’ordenament financer.

RADF22 Descriure, relacionar i interpretar normes jurídiques.

RADF21 Conèixer el règim jurídic dels pressupostos de l’estat i la resta d’ens públics i institucionals.