Assignatures

esborrar

SBD004 - Anàlisi dels Contextos Familiars

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

SBD012 - Pràctiques Externes

Curs 1 - Semestre 2 - Pràctiques

SBD013 - Iniciació a la Investigació

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa

SBD014 - Mediacions Familiars

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa

SBD015 - Maltractament i Família

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa

SBD016 - Treball de Final de Màster

Curs 1 - Semestre 2 - Projecte final