Especialitats

Aquest màster ofereix les següents especialitats en matrícula. Heu de seleccionar-ne una.

Orientació Investigadora

Per a superar aquesta especialitat cal superar 12 crèdits obligatoris i 15 crèdits optatius