Temari

Temari

TEMA 1- GESTIÓ EMOCIONAL 

TEMA 2- LA COMUNICACIÓ I EL CONFLICTE.

TEMA 3: LA RESOLUCIÓ ALTERNATIVA DE CONFLICTES ADR, MASC. TIPOLOGIA I CONCEPTE.

TEMA 4: MARC NORMATIU EN MEDIACIÓ. TEORIA GENERAL DE LA MEDIACIÓ I MEDIACIÓ EN L'ÀMBIT FAMILIAR: 

TEMA 5: MODELS DE MEDIACIÓ. LA FIGURA DEL LA PERSONA MEDIADORA

TEMA 6 : TÈCNIQUES I EINES DE MEDIACIÓ

TEMA 7: PROCÉS DE MEDIACIÓ

TEMA 8: LA CREATIVITAT I MEDIACIÓ

TEMA 9: CASOS PRÀCTICS EN MEDIACIÓ FAMILIAR.