Temari

Temari

1- La família, necessitats i separació.

2- Mediacions familiars: 

2.1 Ruptura de parella

2.2 Ruptura de parella amb fills. Mediaciò en Família extensa

2.3 Mediació familiar: fills (adolescents)

2.4 MEDIACIÓ PER A la CURA DE FAMILIARS DEPENDENTS

2.5 MEDIACIÓ EN HERÈNCIES

2.6 MEDIACIÓ EN EMPRESES FAMILIARS

2.7. MEDIACIONS FAMILIARS INTRAJUDICIALS.