SBD011 - Suport a Famílies en Situació de Transició o d'Estrès

Semestre 1

Temari

Temari

1. - Suport a famílies amb persones majors. Envelliment de la població a Espanya i Europa, i conseqüències sobre les llars. Persones majors, dependència i cures. "Edadismo". Polítiques alternatives

2.- Suport a famílies amb fills adolescents. Necessitats, recursos, adaptació, presa de decisions.

3.- Suport i assessorament a pares i fills en situació de ruptura familiar (separacions i divorcis). Fases, efectes, adaptació i presa de decisions.

4.- Famílies reconstituïdes. Fases, efectes, adaptació i presa de decisions.

5.- Recolze en altres situacions d'estrès familiar o transicions considerades no normatives, com ara la homoparentalitat.