Assignatures

esborrar

SAR010 - Pràctiques en Empresa / Internship

Curs 1 - Semestre 2 - Pràctiques

SAR011 - Estudi de Casos / Case Studies

Curs 1 - Anual - Obligatòria