Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AE1024 - Anàlisi i Formulació d'Estratègies Empresarials

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

PART I. INTRODUCCIÓ AL PROCÉS ESTRATÈGIC

TEMA 1. FONAMENTS DEL PROCESSOS D'ANÀLISI I DISSENY DE L'ESTRATÈGIA EMPRESARIAL
1. Fases del procés de presa de decisions estratègiques.
2. Concepte i components de l'estratègia.
3. La jerarquia estratègica: estratègies funcionals, competitives i corporatives.
4. Definició de negoci. Negoci socialment responsable.
 
 
PART II. ANÀLISI ESTRATÈGIC
TEMA 2. FORMULACIÓ DELS OBJECTIUS ESTRATÈGICS
1. La missió i la visió de l'empresa
2. Els objectius estratègics de l'empresa.
3. Les expectatives dels grups d'interès: stakeholders i shareholders
4. L'ètica dels negocis i la responsabilitat social de l'empresa
 
TEMA 3. ANÀLISI ESTRATÈGIC DE L'ENTORN
1. Delimitació i anàlisi de l'entorn general. Anàlisi del diamant de Porter. Perfil estratègic de l'entorn.
2. Anàlisi de l'entorn internacional. Determinació del grau de Globalització del sector.
3. Districtes industrials.
4. Anàlisi estructural de l'entorn competitiu. L'estructura de la indústria i el model de les 5 forces competitives. Perfil estratègic de l'entorn competitiu.
5. Segmentació de la indústria: els grups estratègics
6. Anàlisi dels competidors. Perfil estratègic dels competidors.
7. Anàlisi prospectiu de l'entorn futur: mètode d'escenaris i Delphi.
 
TEMA 4. ANÀLISI INTERN DE L'EMPRESA
1. Recursos i capacitats.
2. Anàlisi funcional de la UEN. El perfil estratègic de la UEN.
3. La cadena de valor i el sistema de valor
4. Avaluació Estratègica dels recursos i capacitats
5. Anàlisi DAFO.
 
PART III. DISSENY DE L'ESTRATÈGIA
TEMA 5. DISSENY D'ESTRATÈGIES COMPETITIVES
1. L'avantatge competitiu.
2. Estratègies competitives en costos
3. Estratègies competitives en diferenciació.
4. Ampliació de les estratègies competitives de Porter: el "rellotge estratègic".
5. Altres models. Sostenibilitat en el model de negoci.
 
TEMA 6. DISSENY D'ESTRATÈGIES DE CREIXEMENT
1. Les adreces de desenvolupament.
2. La diversificació d'activitats. L'estratègia d'integració vertical.
3. L'estratègia d'internacionalització de l'empresa.
4. L'estratègia de reestructuració de la cartera de negocis.
 
TEMA 7. MÈTODES DE DESENVOLUPAMENT ESTRATÈGIC
1. Desenvolupament intern davant desenvolupament extern.
2. Estratègies de creixement extern.
3. La cooperació empresarial i les aliances estratègiques.
 
TEMA 8. L'AVALUACIÓ ESTRATÈGICA
1. El procés d'avaluació i selecció d'estratègies
2. L'adequació de les estratègies
3. La factibilitat de les estratègies.
4. La acceptabilitat de les estratègies