Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AE1024 - Anàlisi i Formulació d'Estratègies Empresarials

Curs 3 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

19 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 62
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 35
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

CG02 - Capacitat d’organització i de planificació.

EA01 - Capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica

EC05 - Conèixer el funcionament intern de l’empresa, diferenciar les distintes parts que la conformen i ser capaç de formular estratègies empresarials adequades

Resultats d'aprenentatge

Participar i integrar-se en el desenvolupament organitzat d’un treball en grup, preveient les tasques, temps i recursos per a aconseguir els resultats desitjats.

Organitzar i integrar mentalment diversos components de la realitat i explicar-la a través de models holístics (globals) .

Identificar les opcions estratègiques que poden servir a l’organització per a seleccionar la seua pròpia estratègia, d’acord amb diversos criteris de classificació.

Identificar els models i eines existents per a l’anàlisi de l’entorn i per a l’anàlisi interna de l’empresa.

Identificar el procés estratègic en termes de les seues característiques, elements i models d’elaboració de l’estratègia.

Conèixer els criteris per a la selecció i priorització de les opcions estratègiques.

Abordar situacions noves o complexes en col·laboració amb altres fins a arribar a dissenyar un pla coherent amb accions concretes.