Assignatures

esborrar

Personalitza els horaris

El "primer" semestre és de setembre a gener, el "segon" semestre és de febrer a juliol i "anual" és de setembre a juliol.

AE1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 3 79
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

AE1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 1 64
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

AE1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 31 69
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

AE1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 41 47
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

AE1005 - Matemàtiques I (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 16 47
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

AE1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 0 40
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

AE1007 - Matemàtiques II (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 13 40
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

AE1008 - Història Econòmica (Economia)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 0 47
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

AE1009 - Introducció al Dret (Dret)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 5 52
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 1 40
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

AE1011 - Estadística

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 1 22
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

AE1012 - Comptabilitat Financera

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 11 72
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

AE1013 - Direcció Financera

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 7 37
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

AE1014 - Direcció d'Empreses

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 9 28
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

AE1015 - Macroeconomia

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 4 22
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

AE1016 - Anàlisi d'Estats Financers

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 7 23
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

AE1017 - Economia Espanyola i Mundial

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 16 30
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

AE1018 - Fonaments de Màrqueting

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 2 44
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

AE1019 - Mètodes Quantitatius

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 26 24
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

AE1020 - Microeconomia

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 46 23
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

AE1021 - Fonaments d'Econometria

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 5
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

AE1022 - Anglès per a l'Empresa

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 2 12
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

AE1023 - Comptabilitat de Costos

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 21
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 0 12
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

AE1025 - Màrqueting Operatiu

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 19
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

AE1026 - Dret Mercantil i Tributari de Societats

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 0 22
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

AE1027 - Investigació de Mercats

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 3 14
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

AE1028 - Direcció de Recursos Humans

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 1 9
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

AE1029 - Direcció d'Operacions

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 3 15
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

AE1030 - Implantació d'Estratègies Empresarials

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 0 19
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

AE1031 - Tècniques de Vendes

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

AE1032 - Disseny i Canvi Organitzatiu

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

AE1033 - Gestió de Canals de Distribució

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 15 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

AE1034 - Màrqueting Social i Polític

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 14 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

AE1035 - Direcció de Vendes

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 14 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

AE1036 - Promoció Comercial

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 15 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

AE1037 - Màrqueting Internacional

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 11 2
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

AE1038 - Comportament Organitzatiu

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 13 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

AE1039 - Gestió de la Qualitat

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 10 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

AE1040 - Creació d'Empreses

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 14 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

AE1041 - Direcció de la Innovació en l'Empresa

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 7 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

AE1042 - Dinamització de Recursos Humans

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 15 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

AE1043 - Anàlisi Industrial i Xarxes d'Empreses

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 11 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

AE1044 - Sociologia de l'Empresa

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 11 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

AE1046 - Migracions i Globalització

Curs 4 - Semestre 2 - Obligatòria

6 1 3
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

AE1048 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 2 - Pràctiques

12 7 27
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

AE1049 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2 - Projecte final

6 23 45
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula