SJF014 - Recuperació Energètica en Indústria. Opcions i Tecnologies

Semestre 2

Reconeixements

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

SIV023 - Equips d'Intercanvi Tèrmic

SIV029 - Instal·lacions Especials

SJF014 - Recuperació Energètica en Indústria. Opcions i Tecnologies