SJF014 - Recuperació Energètica en Indústria. Opcions i Tecnologies

Semestre 2

Proves finals

Aquestes dates sols seran efectives en el cas que el sistema d'avaluació incloga una prova final.