Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI2028 - Disseny Assistit per Ordinador II

Curs 3 - Semestre 1

Requisits de matrícula

Aquesta assignatura presenta el següent quadre de requisits de matrícula, de manera que si un estudiant o estudianta es vol matricular d'aquesta assignatura, està obligat a matricular-se també de totes les assignatures mostrades en el quadre que no haja superat dels cursos o semestres precedents.

DI2001 - Física I

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

DI2002 - Matemàtiques I

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

DI2003 - Expressió Gràfica I

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

DI2004 - Història del Disseny Industrial

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

DI2005 - Anglès Cientificotècnic (Idioma Modern)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

DI2006 - Física II

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

DI2007 - Expressió Gràfica II

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

DI2008 - Expressió Artística I

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

DI2009 - Matemàtiques II

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

DI2010 - Materials I

Curs 1 - Semestre 2 - Obligatòria

DI2011 - Empresa

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

DI2012 - Disseny Assistit per Ordinador I

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

DI2013 - Mecànica i Resistència de Materials

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

DI2014 - Disseny Conceptual

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

DI2015 - Materials II

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

DI2016 - Taller de Models

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

DI2017 - Estètica

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

DI2018 - Expressió Artística II

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

DI2019 - Informàtica Bàsica (Informàtica)

Curs 2 - Semestre 2 - Formació bàsica

Quan un estudiant o estudianta ho sol·licite, la comissió de titulació o subcomissió en què delegue estudiarà els casos especials que no s'adapten a aquests requisits i tindrà la potestat d'eximir del seu compliment en els casos que es crega convenient.