Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI2028 - Disseny Assistit per Ordinador II

Curs 3 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

37 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE21 - Capacidad de generar modelos y prototipos virtuales y físicos.

CE3 - Capacidad para aplicar los sistemas de representación espacial, el desarrollo del croquis, la proporcionalidad, el lenguaje y las técnicas de representación gráfica. Conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador. Conocimientos y capacidades para aplicar las técnicas de ingeniería gráfica.

CG5 - Motivació per la qualitat.

Resultats d'aprenentatge

CG5.OB04.02 Generar models virtuals de qualitat de peces i assemblatges.

CE3.OB04.08 Obtenir plans d'enginyeria i una altra documentació tècnica a partir de models 3D de peces aïllades i assemblatges de conjunts.

CE21.OB04.12 Generar representacions realistes senzilles de models CAD.

CE21.OB04.11 Generar models geomètrics de productes mitjançant superfícies.

CE21.OB04.10 Generar models virtuals d'assemblatges de conjunts.

CE21.OB04.09 Generar models virtuals de peces aïllades complexes.

CE21.OB04.08 Conèixer els elements bàsics de la representació realista de productes.

CE21.OB04.07 Conèixer les aplicacions del CAD en l'anàlisi funcional de productes.

CE21.OB04.06 Conèixer les normes de documentació tècnica de productes digitals.

CE21.OB04.05 Conèixer els criteris d'implantació, gestió i avaluació de les aplicacions CAD 3D.

CE21.OB04.04 Conèixer les tècniques d'assemblatge basat en restriccions de models i prototips virtuals.

CE21.OB04.03 Conèixer les tècniques de modelatge i prototipatge virtual (CAD 3D) per escombratge basat en restriccions i mitjançant elements característics.