Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MI1819 - Fonaments de l'Expressió Corporal; Jocs Motrius en Educació Infantil

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

30%

Elaboració i/o exposició de treballs

30%

Observació/execució de tasques i pràctiques

30%

Resolució d'exercicis i problemes

10%

Criteris de superació

Proves d'avaluació a realitzar i criteris de superació:

- Examen escrit. Té un valor del 30% i es recuperable en segona convocatòria. Per a superar aquesta prova s'ha d'obtenir  almenys la mitat de la puntuació.

- Observació/execució de tasques i pràctiques. Té un valor del 30% i no es recuperable en segona convocatòria. L'alumnat distribuit en grups de treball, planificarà i dirigirà dos sessions pràctiques per a la resta de l'alumnat. Cadascuna es valorarà en'1'5 punts sobre la puntuació total de l'assignatura. Per a superar aquesta prova s'ha d'obtenir almenys la mitat de la puntuació en cada sessió dirigida.

- Resolució d'exercicis i problemes. Té un valor del 10% i es recuperable en segona convocatòria. Es realitzaran tasques a les sessions teòriques que s'aniran presentant per l'alumnat. 

- Elaboració i exposició de treballs. Té un valor del 30% i es recuperable en segona convocatòria. Aquesta prova implica la participació de l'alumnat en un projecte d'aprenentatge-servei.   


Per a poder ser avaluat de l'assignatura s'han de realitzar totes les activitats d'avaluació planificades, tret de la part de problemes (10%) que serà optativa.

Per a superar l'assignatura serà necessari puntuar almenys un 50% en els següents apartats: examen escrit, resolució d'exercicis i problemes i elaboració i exposició de treballs).

Es considerarà que l'alumnat s'ha presentat a la convocatòria en curs quan hage realitzat i/o presentat totes les activitats d'avaluació.