Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MI1819 - Fonaments de l'Expressió Corporal; Jocs Motrius en Educació Infantil

Curs 2 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

26 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

DD23 - Saber utilitzar el joc com principal recurs didàctic, així com dissenyar activitats d'aprenentatge basades en principis lúdics.

DDUJI18 - Planificar les activitats educatives en funció de la progressiva cohesió-integració del grup/classe (adaptació, consolidació, cohesió...).

DDUJI19 - Potenciar l'ús del llenguatge corporal per a aconseguir una millor expressió, respectar el treball propi i desenvolupar habilitats socials.

DDUJI20 - Promoure el joc simbòlic i de representació de rols com a principal mitjà de coneixement de la realitat social.

DDUJI21 - Ser capaç de crear propostes motrius adequades a cada grup d'edat en l'etapa d'educació infantil.

DDUJI22 - Ser capaç de desenvolupar els hàbits d'autonomia personal i el respecte a les normes de convivència en el seu alumnat.

DDUJI23 - Ser capaç de seleccionar materials i espais adequats per a la realització dels jocs motrius en educació infantil.

FB06 - Saber promoure l'adquisició d'hàbits entorn de l'autonomia, la llibertat, la curiositat, l'experimentació, la imitació, l'acceptació de normes i de límits i el joc simbòlic i heurístic.

P05 - Participar en l'activitat docent i aprendre a saber fer, actuant i reflexionant des de la pràctica.

Resultats d'aprenentatge

R13 - Utilitzar el moviment com a eina d'aprenentatge i de socialització, entenent la importància d'aquest en l'etapa d'infantil.

R13 - Utilitzar el joc motriu de forma adequada en funció de les intencionalitats educatives que es persegueixen.

R13 - Treballar l'expressió corporal adequadament al nivell de desenvolupament dels xiquets i xiquetes.

R13 - Treballar el desenrotllament socioemocional a través d'activitats lúdiques i expressives.

R13 - Transmetre valors als xiquets i xiquetes a través del treball dels continguts de l'expressió corporal i el joc (cooperació, solidaritat, respecte...).

R13 - Planificar el treball d'expressió corporal dins de la programació general de l'etapa d'educació infantil.

R13 - Aplicar un ampli ventall de propostes de treball de l'expressió corporal.