Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AG1830 - Jardineria, Cultius Ornamentals i Enginyeria de les Àrees Verdes

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

50%

Exàmen

50%

Criteris de superació

L'avaluació serà continuada i s'efectuarà sumant els punts de les diferents activitats proposades pel professorat. Cada una de les activitats s'avaluarà de manera independent, tenint cada una d'aquestes un valor diferent. S'ha de superar cada una de les parts per a aprovar l'assignatura, per aixó es necessari obtindre almenys un 50% dels punts asignats a cada part. La nota final de cada estudianta o estudiant es calcularácom es detalla a continuació:


Examen de teoria: Valdrà fins a 5 punts. Constará de dos parts, un examen  escrit de preguntes sobre la totalitat dels continguts teòrics de l'assignatura que tindrà un valor de 3,75 puntos i un examen de problemes que tindrà un valor de 1,25 punts. Per a superar l'examen de teoria cal obtindre una puntuació minima del 50 % en cada part. El sistema de recuperació d'aquesta part del temari serà un examen anàleg al descrit.  

Examen de reconeixement d'espècies vegetals(15% de la nota final de l'assignatura). Activitat obligatòria. Examen consistent en la correcta identificació d'una sèrie d'espècies vegetals d'interés ornamental.

Pràctiques(20% de la nota final de l'assignatura) . Activitat obligatòria. Assistència a pràctiques i presentació dels treballs oportuns relacionats amb esta part.

Altres activitats(15% de la nota final de l'assignatura cada activitat) . Activitat voluntària. Cada estudiant podrà realitzar un màxim de 2 activitats voluntàries. Estes són l'elaboració d'un treball escrit i presentació en classe sobre un estil de jardineria i la realització d'un treball relacionat amb l'apartat de Botànica Ornamental.

En el cas que un estudiant no obtinguera els punts necessaris per a superar l'assignatura, es contempla la possibilitat que realitze una prova durant la segona convocatòria d'exàmens per a avaluar únicament la únicament la o les parts suspeses. Es considerarà com presentat a l'assignatura l'alumnat que haja realitzat qualsevol de les proves d'avaluació o activitats que puntuen per a la nota final.