Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AG1830 - Jardineria, Cultius Ornamentals i Enginyeria de les Àrees Verdes

Curs 3 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia didàctica que s'utilitzarà en l'assignatura “Jardineria, cultius ornamentals i enginyeria de les àrees verdes” consistirà en classes teòriques, classes pràctiques, visites tècniques, ensenyança no presencial (treballs de curs) i tutories en grups reduïts.

Les sessions de teoria, suposen un 24.0% del temps de l'assignatura. En estes, s'impartirà classe magistral per part del professor utilitzant la pissarra, l'ordinador i una sèrie de tasques en l'aula virtual. L'estudiant tindrà com com a material docent els manuals bàsics així com diverses publicacions cientificotècniques que estaran disponibles en l'aula virtual. També es podran realitzar activitats de discussió de publicacions cientificotècniques, llibres, documentals, notícies, etc., relacionats amb els continguts de l'assignatura.

Les sessions de problemes constituïxen el 5.3% del temps de l'assignatura i es cobriran per mitjà de la realització d'activitats relacionades amb les unitats temàtiques II i III.

Les sessions pràctiques de laboratori (6.6% del temps de l'assignatura) es realitzaran en els laboratoris docents. També es realitzaran visites a enjardinaments de la zona.

D'altra banda, al llarg del curs es prepararan uns treballs per part de l'alumnat que complementaran aspectes concrets del programa.. Estos treballs es discutiran amb el professor en horari tutories en grups reduïts (2.7% del temps de l'assignatura).

L'avaluació (1.3% del total de l'assignatura) consistirà en el seguiment continu d'activitats exercides per l'alumnat i un examen escrit dels continguts de teoria i problemes.

Finalment, el treball independent suposa un 60.0% del temps de l'assignatura i servirà perquè l'alumnat revise i organitze els continguts teòrics, prepare el cas pràctic, el catàleg fotogràfic d'espècies ornamentals, les tutories, les activitats de l'aula virtual, les activitats lliures i l'examen.

L'avaluació serà continuada i s'efectuarà sumant els punts de les diferents activitats proposades pel professorat. Cada una de les activitats s'avaluarà de forma independent, tenint cada una d'elles un valor diferent. La nota final de cada estudiant es calcularà tal com es detalla a continuació: