Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AG1830 - Jardineria, Cultius Ornamentals i Enginyeria de les Àrees Verdes

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

36 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CCR04 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis d’identificació i caracterització d’espècies vegetals.

CE04 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis d’enginyeria de les àrees verdes, espais esportius i explotacions hortofructícoles; projectes i plans de manteniment de zones verdes; obra civil, instal·lacions i infraestructures de les zones verdes i àrees protegides; electrificació.

CG03 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa

CG09 - Capacitat de gestió de la informació.

Resultats d'aprenentatge

CE04, CG09, CG03 - Capacitat per a la busca i utilització de la normativa i reglamentació relativa al seu àmbit d’actuació.

CE04, CG03, CG09- Ser capaç de confeccionar i redactar projectes de jardineria (espais verds urbans i/o rurals –parcs, jardins, vivers, arbratge urbà, etc.–, instal·lacions esportives publiques o privades i entorns sotmesos a recuperació paisatgística)

CE04 - Ser capaç de dissenyar instal·lacions i infraestructures en zones verdes i àrees protegides.

CE04 - Conèixer els operacions de manteniment que és necessari dur a terme en espais verds i àrees esportives.

CCR04 - Conèixer les espècies vegetals utilitzades en jardineria.