Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AG1830 - Jardineria, Cultius Ornamentals i Enginyeria de les Àrees Verdes

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

CAPÍTOL I: BOTÀNICA ORNAMENTAL

Tema 1. Introducció a la botànica ornamental:

Tema 2. Coníferes

Tema 3. Arbres de full perenne

Tema 4. Arbres de full caduca.

Tema 5. Palmeres.

Tema 6. Arbustos, enfiladores i rosers.

Tema 7. Plantes herbàcies vivaces, anuals i bianuals, bulboses i aquàtiques.

CAPÍTOL II: DISSENY I PROJECTE DE PARCS I JARDINS

Tema 8. Història de la jardineria

Tema 9. Jardins històrics.

Tema 10. La composició en el disseny de jardins.

Tema 11. Els elements d'un jardí

Tema 12. Desenvolupament del projecte d'un jardí

Tema 13. Projecte d'un jardí.

CAPÍTOL III: TREBALLS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN JARDÍ

Tema 14. Programa de treballs generals.

Tema 15. Labors prèvies a la plantació.

 Tema 16.  Els treballs de plantació.

 Tema 17. Plantació de praderies i gespa.

  Tema 18. Subministrament de material vegetal. Qualitat general.

CAPÍTULOIV: MANTENIMENT D'UN JARDÍ

Tema 19. Especificacions generals del manteniment

      Tema 20. Calendari d'operacions.

      Tema 21. Manteniment de praderia i gespa.

      Tema 22. Podes d'arbres i arbustos ornamentals.

      Tema 23. Manteniment de palmeres.

      Tema 24. Manteniment dels elements de mobiliari.

      Tema 25. Reg de parcs i jardins

Tema 26. Altres labors de manteniment: Abonats, neteges, reposicions, plagues i malalties…

CAPÍTULOV: ENJARDINAMENTS ESPECIALS

Tema 27. Cobertes enjardinades intensives.

      Tema 28. Cobertes ecològiques extensives.

      Tema 29. Jardineria per a espais interiors.

      Tema 30. Jardí aquàtic.

      Tema 31. Jardí xeròfil/mediterrani.

CAPÍTULOVI: NORMATIVA EN JARDINERIA

Tema 32. NTJ.

 Tema 33. Normativa Municipal.

  Tema 34. Normativa sobre obres públiques de jardineria.

PRÀCTIQUES

1.- Elaboració d'un catàleg fotogràfic d'espècies ornamentals. Visita a zones enjardinades.

2.- Desenvolupament del traçat d'un jardí

3.- Elaboració d'un calendari d'operacions de manteniment d'una zona enjardinada.