Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AG1824 - Propagació i Sanejament de Material Vegetal. Vivers

Curs 3 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia didàctica que s'utilitzarà en l'assignatura Propagació i Sanejament de Material Vegetal. Vivers consistirà en classes teòriques, classes pràctiques, visites tècniques, ensenyança no presencial (treballs de curs) i tutories en grups reduïts.

Les sessions de teoria, suposen un 24% del temps de l'assignatura. En aquestes, s'impartirà classe magistral per part del professorat utilitzant la pissarra, l'ordinador i una sèrie de tasques en l'aula virtual. L'estudiantat tindrà com com a material docent els manuals bàsics així com diverses publicacions cientificotècniques que estaran disponibles en l'aula virtual. També es podran realitzar activitats de discussió de publicacions cientificotècniques, llibres, documentals, notícies, etc., relacionats amb els continguts de l'assignatura.

Les sessions de problemes constituïxen el 5,3% del temps de l'assignatura i es cobriran per mitjà de la realització d'activitats relacionades amb les unitats temàtiques II i III.

Les sessions pràctiques de laboratori (6,6% del temps de l'assignatura) es realitzaran als laboratoris docents  i al hivernacle i comprenen aspectes relacionats amb les unitats I, II i III.

D'altra banda, al llarg del curs es prepararan uns treballs per part de l'alumnat (cas pràctic). Aquests treballs es discutiran amb el professorat en horar dei tutories, en grups reduïts (2,7% del temps de l'assignatura) i han d'exposar-se en públic en horari lectiu.

L'avaluació (1,3% del total de l'assignatura) consistirà en el seguiment continu d'activitats exercides per l'alumnat i un examen escrit dels continguts de teoria i problemes.

Finalment, el treball independent suposa un 60% del temps de l'assignatura i servirà perquè l'alumnat revise i organitze els continguts teòrics, prepare el cas pràctic,  les sessions de laboratori, les tutories, les activitats de l'aula virtual, les activitats lliures i l'examen.