Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AG1824 - Propagació i Sanejament de Material Vegetal. Vivers

Curs 3 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

36 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CCR03 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis de les bases de la producció vegetal, els sistemes de producció, de protecció i d’explotació.

CE02 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis de material vegetal: producció, ús i manteniment; bases i tecnologia de la propagació i producció hortícola, fructícola i ornamental.

CG03 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa

CG04 - Coneixement d'una llengua estrangera.

CG09 - Capacitat de gestió de la informació.

Resultats d'aprenentatge

CE02, CG09- Conèixer els principis del cultiu de teixits vegetals in vitro i les seues aplicacions.

CE02, CG09- Conèixer els avantatges i desavantatges de cada mètode de propagació i usar-los. Factors involucrats.

CCR03, CG03 - Conèixer els principals sistemes de propagació d’insubordinacions. Reproducció sexual vs reproducció vegetativa.

CG04 - Ser capaç d’analitzar un text en anglès.

CE02 - Conèixer la legislació sobre la producció de plantes.

CE02 - Conèixer els principals tècniques de sanejament vegetal.

CE02 - Conèixer els diferents mètodes de propagació vegetativa.