Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AG1823 - Fonaments d'Hidràulica i Maquinària

Curs 3 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

36 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CCR07 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis d’enginyeria del medi rural: motors i màquines, hidràulica, projectes tècnics.

CG03 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa

CG07 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

CG07 - Ser capaç de realitzar en equip treballs relacionats amb l’àmbit de la hidràulica i la maquinària agrícola.

CG03 - Ser capaç de redactar un informe tècnic en l’àmbit de la hidràulica i la maquinària agrícola en llengua nativa.

CCR07 - Ser capaç d’identificar i explicar les parts i funcions del tractor i una altra maquinària agrícola.

CCR07 - Ser capaç d’identificar i explicar la funció dels components d’unió i transmissió de motors i màquines.

CCR07 - Ser capaç de plantejar i resoldre problemes de disseny i anàlisi de xarxes de transport d’aigua en conductes o canals.

CCR07 - Conèixer els principis de la hidràulica aplicada al reg.