Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AG1823 - Fonaments d'Hidràulica i Maquinària

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

TEMARI DE TEORIAUD 1: PROPIETATS DELS FLUIDS
* Unitats bàsiques
* Densitat, compressibilitat, viscositat i pressió de vapor
* Pressió
 
UD 2: DINÀMICA INTEGRAL DE FLUIDS
* Classificació de tipus de flux
* Variables importants en hidrodinàmica
* Dinàmica diferencial / integral de fluids
* Equació de conservació de massa
* Equació de conservació de l'energia
 
UD 3: INTRODUCCIÓ AL CÀLCUL DE CONDUCCIONS A PRESSIÓ I EN LÀMINA LLIURE
* Pèrdues per fricció: contínues i menors
* Aplicació a sistemes de canonades: tipologia de xarxes, associació de canonades, disseny de xarxes ramificades, material de canonades de reg
* Aplicació a làmina lliure: flux estacionari uniforme, sèquies, mesura de cabal

UD 4: BOMBES I ESTACIONS DE BOMBAMENT
* Elements i paràmetres d'una bomba centrífuga
* Corbes característiques d'una bomba centrífuga
* Punt de funcionament d'una bomba
* Canvi de rodet i velocitat de gir de la bomba
* Cavitació
* Associació de bombes: sèrie i paral · lel

UD 5: ELEMENTS D'UNIÓ
* Perns i cargols
* Reblons i reblons.
* Xavetes
* Soldadura

UD 6: ELEMENTS DE TRANSMISSIÓ
* Introducció a la teoria de màquines
* Lleves
* Engranatges
* Corretges i cadenes

UD 7: MOTORS EN MÀQUINES AGRÍCOLES
* El tractor agrícola. Història
* El motor
* Sistema d'alimentació
* Refrigeració, lubricació i electricitat
* Transmissió. Embragatges
* Transmissió. Caixa de canvis
* Transmissió diferencial: Eixos, frens, direcció
* Transmissió. Rodes agrícoles
* Potència i parell motor
* Acoblament de les eines i màquines
* Utilització del tractor

UD 8: MAQUINÀRIA AGRÍCOLA
* Maquinària per al conreu.
* Maquinària per a sembra i trasplantament.
* Maquinària per fertilització. Adobadores.
* Maquinària per a tractaments fitosanitaris.
* Maquinària per recol · lecció.
* Costos d'utilització i temps de treball. Selecció de maquinària.


PRÀCTIQUES DE LABORATORI
 

Pràctica 1: Introducció a l'ús de Epanet per a disseny i anàlisi hidràulic

Pràctica 2: Disseny hidràulic de xarxes de reg amb Epanet

Pràctica 3: Estudi de motors agrícoles: motor de gasolina, motor Diesel, motor de dos temps aplicat en maquinària de fumigació.

Pràctica 4: Maquinària Agrícola. Estudi de màquines reals.