Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AG1823 - Fonaments d'Hidràulica i Maquinària

Curs 3 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Les classes presencials teòriques i pràctiques es desenvoluparan principalment a través de la lliçó magistral complementada a través de la resolució d'exercicis i problemes durant la classe.

 
Per aprofundir en els continguts impartits i desenvolupar algunes de les competències plantejades en l'assignatura s'utilitzarà l'aprenentatge basat en problemes.
A més, es farà servir la metodologia de treball de laboratori combinat amb l'aprenentatge cooperatiu per aconseguir que l'estudiantat visualitzi i porti a la realitat les teories i mètodes desenvolupats en la classe sota la supervisió del professorat.
 
Les pràctiques de laboratori s'avaluaran a través dels informes de resultats lliurats pels diferents grups d'alumnes. En la part d'hidràulica, es podrà resoldre un cas genèric plantejat pel professorat o un proposat per l'alumne, de manera que l'informe presentat puga ser part del seu Treball Final de Grau.
 
A la part de hidràulica (UD1 a UD4) es plantejaran d'1 a 3 qüestionaris a realitzar pels alumnes de forma individual segons es vagin impartint les unitats didàctiques.
 
A la part de maquinària (OD5 fins UD8) es plantejaran d'1 a 3 qüestionaris a realitzar pels alumnes de forma individual segons es vagin impartint les unitats didàctiques