Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Reconeixements

El reconeixement de crèdits consisteix en l’acceptació per la Universitat Jaume I dels crèdits que tot i haver-se obtingut en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o en una altra universitat, són computats en altres ensenyaments diferents a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial.

També podran ser objecte de reconeixement els crèdits superats en ensenyaments superiors oficials no universitaris.

L'experiència laboral i professional acreditada també podrà ser reconeguda en forma de crèdits que computaran a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents al títol que es vol obtenir.

Per a mes informació consulteu la normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits

Reconeixement per ensenyaments superiors oficials no universitaris

Aquest màster NO contempla el reconeixement

Reconeixement per experiència laboral i professional

Aquest màster SÍ contempla el reconeixement

Reconeixement per títol propi

Aquest màster NO contempla el reconeixement

Reconeixements

Màster Universitari en Comunicació Intercultural i d'Ensenyament de Llengües

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

SAN001 - Multilingüisme Social i Interculturalitat

SBC001 - Multilingüisme Social i Interculturalitat

SAN002 - Socioconstructivisme i Estils d’Aprenentatge

SBC002 - Socioconstructivisme i Estils d'Aprenentatge

SAN003 - Metodologia i Eines Informàtiques per a la Comunicació, la Docència i la Investigació

SBC003 - Metodologia i Eines Informàtiques per a la Comunicació, la Docència i la Investigació

SAN004 - Tècniques Teatrals d’Expressió

SBC004 - Tècniques Teatrals d'Expressió

SAN005 - Interacció Oral i Construcció del Coneixement

SBC005 - Interacció Oral i Construcció del Coneixement

SAN006 - Anàlisi del Discurs Oral i Escrit

SBC006 - Anàlisi del Discurs Oral i Escrit

SAN007 - El Discurs dels Mitjans de Comunicació

SBC007 - El Discurs dels Mitjans de Comunicació

SAN009 - Mediació, Diversitat Cultural i Convivència

SBC009 - Mediació, Diversitat Cultural i Convivència

SAN010 - Didàctica de la Llengua Oral i Escrita en Contextos Culturals Plurilingües

SBC010 - Didàctica de la Llengua Oral i Escrita en Contextos Culturals Plurilingües

SAN011 - Semàntica Contrastiva

SBC011 - Semàntica Contrastiva

SAN012 - Literatura i Aprenentatge de Llengües

SBC012 - Literatura i Aprenentatge de Llengües

SAN013 - Pràctiques Externes

SBC041 - Pràctiques Externes

SAN015 - Ideologia, Comunicació i Retòrica

SBC015 - Ideologia, Comunicació i Retòrica

SAN016 - Autonomia i Aprenentatge de Llengües

SBC016 - Autonomia i Aprenentatge de Llengües

SAN017 - Programació Integrada de Llengües

SBC017 - Programació Integrada de Llengües

SAN018 - La Planificació Lingüística en els Centres Educatius d’Ensenyament no Universitari

SBC018 - La Planificació Lingüística en els Centres Educatius d'Ensenyament no Universitari

SAN019 - Pragmasemàntica i Pragmàtica Cultural

SBC019 - Pragmasemàntica i Pragmàtica Cultural

SAN020 - Llengua Francesa (Perfeccionament)

SBC020 - Llengua Francesa (Perfeccionament)

SAN021 - Llengua Anglesa (Perfeccionament)

SBC021 - Llengua Anglesa (Perfeccionament)

SAN022 - Llengua Alemanya (Perfeccionament)

SBC022 - Llengua Alemanya (Perfeccionament)

SAN023 - Llengua Italiana (Iniciació)

SBC023 - Llengua Italiana (Iniciació)

SAN024 - Llengua Romanesa (Iniciació)

SBC024 - Llengua Romanesa (Iniciació)

SAN025 - Llengua Grega (Iniciació)

SBC025 - Llengua Grega (Iniciació)

SAN026 - Paradigmes en l’Ensenyament-Aprenentatge de Llengües

SBC026 - Paradigmes en l'Ensenyament/Aprenentatge de Llengües

SAN027 - Les Tipologies Textuals

SBC027 - Les Tipologies Textuals

SAN028 - Gèneres Discursius Multimodals i Noves Tecnologies

SBC028 - Gèneres Discursius Multimodals i Noves Tecnologies

SAN029 - Intertextualitat i Interculturalitat en l’Escriptura Contemporània

SBC029 - Intertextualitat i Interculturalitat en l'Escriptura Contemporània

SAN030 - Argumentació i Fal·làcies del Discurs

SBC030 - Argumentació i Fal·làcies del Discurs

SAN031 - Estratègies d’Inserció del Punt de Vista en la Informació Periodística

SBC031 - Estratègies d'Inserció del Punt de Vista en la Informació Periodística

SAN032 - Recursos Lingüístics en els Textos Publicitaris

SBC032 - Recursos Lingüístics en els Textos Publicitaris

SAN033 - Elements per a l’Anàlisi del Discurs Literari

SBC033 - Elements per a l'Anàlisi del Discurs Literari

SAN034 - Literatura Popular i Diversitat Cultural

SBC034 - Literatura Popular i Diversitat Cultural

SAN035 - Formes i Gèneres Literaris Secundaris

SBC035 - Formes i Gèneres Literaris Secundaris

SAN036 - Empremtes de la Literatura Medieval en la Cultura Contemporània

SBC036 - Empremtes de la Literatura Medieval en la Cultura Contemporània

SAN037 - Estratègies d’Escriptura i Coherència Discursiva

SBC037 - Estratègies d'Escriptura i Coherència Discursiva

SAN038 - El Llegat Clàssic Grecollatí en les Llengües i les Cultures Europees Contemporànies

SBC038 - El Llegat Clàssic Grecollatí en les Llengües i les Cultures Europees Contemporànies

SAN039 - Lèxic i Neologia: Factors Socioculturals del Canvi Lingüístic

SBC039 - Lèxic i Neologia: Factors Socioculturals del Canvi Lingüístic

SAN040 - Educació dels Sentiments

SBC040 - Educació dels Sentiments

SAN08A - Normativa Lingüística del Català

SBC08A - Normativa Lingüística del Català

SAN08B - Normativa Lingüística de l’Espanyol

SBC08B - Normativa Lingüística de l'Espanyol