SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

SBC010 - Didàctica de la Llengua Oral i Escrita en Contextos Culturals Plurilingües

Semestre 2

Temari

Temari

1. Bases per a un ensenyament plurilingüe: Conceptes bàsics. Estratègies del subjecte plurilingüe.

1.1. El marc europeu de les llengües i la competència en comunicació lingüística. El context europeu en el qual s’ensenyen-aprenen les llengües.

1.2. Bases legislatives para l’ensenyament del currículum de llengües a Espanya. 

1.3. L’ensenyament plurilingüe. Comentari crític, principis didàctics i organitzatius.

 

2. L’ensenyament-aprenentatge de la llengua oral i escrita.

2.1. L’ensenyament-aprenentatge de la llengua oral.  Les situacions d'aula i les tasques de producció i comprensió oral.

2.2. L’ensenyament-aprenentatge de la llengua escrita. L'alfabetització com a conjunt de sabers estratègics orals i escrits. 
2.3. Les seqüències didàctiques.

2.4. L’ensenyament de llengües en contextos multilingües. La reflexió interlingüística.

 

3. Metodologies en l’ensenyament plurilingüe.

3.1. L’ensenyament de llengües estrangeres: mites i realitats

3.2. L’ensenyament integrat de llengües: una aproximació

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16