Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DA0114 - Dret Internacional Públic

Curs 2 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

La docència serà impartida a través de classes presencials, distingint-se entre classes teòriques i classes pràctiques.

Les classes teòriques consistiran en les clàssiques lliçons magistrals en les quals el professor transmetrà a l'alumne els coneixements bàsics sobre un aspecte concret del programa. Es començarà amb una major intervenció del professor, a través de la docència magistral, si bé a poc a poc es va a anar exigint una participació major de l'alumnat, així com la resolució de qüestions que, des dels textos anteriors, haurien d'haver treballat els estudiants per a ser resoltes en l'aula. En les classes s'abordaran les qüestions que hagin suscitat dificultats o que requereixin explicacions complementàries.

En les sessions de classe es desenvoluparà l'esquema nuclear de les lliçons, sent d'interès la lectura de cadascun dels temes amb caràcter previ del manual de referència. Es pretén combinar el sistema de memorització ineludible de determinats temes amb la interpretació i raonament crític d'uns altres. Per a això la plural visió que s'aporti als alumnes és transcendental a l'efecte d'oferir els instruments jurídics interpretatius. Alguns epígrafs poden no ser explicats en classe, estant la seva preparació de l'exclusiva incumbència de l'estudiant amb el suport de les tutories.

La docència pràctica comprendrà la realització de treballs dirigits individuals o en grups petits o la contestació de formularis a través de l'Aula Virtual. La realització d'aquests treballs també serà voluntària. La docència pràctica inclourà alguns seminaris. Finalment, es portarà a terme una sèrie de tutories presencials o virtuals.