Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DA0114 - Dret Internacional Públic

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen oral

80%

Elaboració de treballs acadèmics

10%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Criteris de superació

L'examen final serà obligatori i la seva nota suposarà un 80% de la nota total, no podent ser la nota de léxamen inferior en cap cas a 5 punts. L'examen serà oral o escrit.. En l'examen es valoraran NO NOMÉS els coneixements de l'alumne, sinó també l'expressió oral , la capacitat d'anàlisi, la sistematització dels coneixements i el maneig de les fonts. Per a superar aquesta assignatura n'hi ha prou amb la realització de l'examen i amb l'obtenció d'un 5 en el mateix. No s'exigeix la realització d'activitats pràctiques, però sense elles no podrà accedir-se a una nota superior al 8. La nota de pràctiques en la primera convocatòria es guardarà per a la segona convocatòria.