Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DA0114 - Dret Internacional Públic

Curs 2 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

34 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

16 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 55
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 35
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E5 - Capacitat per a conèixer els principis, institucions i fonts de l’ordenament jurídic internacional i la seua aplicació en el funcionament de les principals organitzacions internacionals.

G2 - Capacitat d’anàlisi i síntesi

G7 - Resolució de problemes

Resultats d'aprenentatge

Identificar i analitzar un problema de dret internacional públic per a generar alternatives de solució, aplicant els mètodes apresos.

Identificar els problemes jurídics internacionals i resoldre adequadament les situacions i conflictes creats

Descriure, relacionar i interpretar situacions i plantejaments bàsics en l’àmbit del dret internacional públic.

Conèixer l’estructura del dret internacional públic

Conèixer els procediments de creació i aplicació de les normes internacionals i la seua relació amb les competències estatals