SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Assignatures

Personalitza els horaris

 • El "primer" semestre és de setembre a gener, el "segon" semestre és de febrer a juliol i "anual" és de setembre a juliol.
 • 9 90 135
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials
  9 90 135
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  DA0103 - Història del Dret (Història)

  Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  DA0104 - Dret Romà (Ciències Jurídiques Bàsiques)

  Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials
  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  DA0201 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

  Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  DA0202 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

  Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

  6 59,5 90,5
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  DA0203 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

  Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

  6 50 100
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  DA0204 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

  Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

  6 57 93
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  DA0205 - Matemàtiques I (Matemàtiques)

  Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  DA0206 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

  Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

  6 57 93
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  DA0207 - Matemàtiques II (Matemàtiques)

  Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials
  6 57 93
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  DA0110 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

  Curs 2 - Anual - Formació bàsica

  9 90 135
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  DA0111 - Dret Penal I: Part General

  Curs 2 - Anual - Obligatòria

  9 90 135
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  DA0112 - Obligacions i Contractes

  Curs 2 - Anual - Obligatòria

  9 90 135
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  DA0113 - Organització Constitucional de l'Estat

  Curs 2 - Anual - Obligatòria

  9 90 135
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  DA0114 - Dret Internacional Públic

  Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  DA0115 - Institucions i Dret de la Unió Europea

  Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  DA0212 - Comptabilitat Financera

  Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  DA0217 - Economia Espanyola i Mundial

  Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 49 101
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  DA0218 - Fonaments de Màrqueting

  Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  DA0220 - Microeconomia

  Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 55 95
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  DA0116 - Introducció al Dret Processal

  Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  DA0117 - Dret Mercantil I

  Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  DA0118 - Dret Penal II: Part Especial

  Curs 3 - Anual - Obligatòria

  9 90 135
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  DA0119 - Dret Administratiu. Part Especial

  Curs 3 - Anual - Obligatòria

  9 90 135
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  DA0120 - Drets Reals

  Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  DA0124 - Dret de Família i Successions

  Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  DA0213 - Direcció Financera

  Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  DA0214 - Direcció d'Empreses

  Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 53,5 96,5
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  DA0215 - Macroeconomia

  Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 55 95
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  DA0216 - Anàlisi d'Estats Financers

  Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  DA0219 - Mètodes Quantitatius

  Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 50 100
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  DA0121 - Dret Processal Civil

  Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  DA0122 - Dret Mercantil II

  Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  DA0123 - Dret Processal Penal

  Curs 4 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  DA0125 - Dret Financer I

  Curs 4 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  DA0129 - Dret Mercantil III

  Curs 4 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  DA0221 - Fonaments d'Econometria

  Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 50 100
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  DA0223 - Comptabilitat de Costos

  Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 55 95
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials
  6 53 97
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  DA0225 - Màrqueting Operatiu

  Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  DA0228 - Direcció de Recursos Humans

  Curs 4 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  DA0229 - Direcció d'Operacions

  Curs 4 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 54 96
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  DA0230 - Implantació d'Estratègies Empresarials

  Curs 4 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 57 93
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials
  Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
  Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16