Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1026 - Intervenció Psicosocial

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

 Unitat I: Introducció

TEMA 1. Fonaments teòrics i axiològics de la intervenció psicosocial.

TEMA 2. Conceptes bàsics de la intervenció: desenvolupament humà, necessitats socials, qualitat de vida, canvi social, pobresa i exclusió social.

Unitat II. Organització i gestió del sistema de promoció social

TEMA 3. El marc normatiu europeu, estatal i autonòmic.

TEMA 4. Organització i gestió del sistema de benestar social: els serveis socials, la promoció de l'autonomia personal i l'atenció a la dependència, tercer sector.

Unitat III. Models teòrics, tècniques i estratègies d'intervenció psicosocial

TEMA 5. Tècniques de diagnòstic participatiu: la Investigació Acció Participativa (IAP)

TEMA 6. Models teòrics de la intervenció comunitària i el sentiment de comunitat

TEMA 7. Prevenció de les situacions de risc social.

TEMA 8. Participació en els contextos d'intervenció.

TEMA 9. Suport social i intervenció psicosocial

Unitat IV. Àrees d'intervenció psicosocial en serveis socials (PRÀCTIQUES DE PROBLEMES, SEMINARIS I TUTORIES)

TEMA 12. Estudi de cas i anàlisi de temes relacionats amb:

- PROMOCIÓ SOCIAL: promoció de l'autonomia personal i atenció a la dependència, persones amb discapacitat, família, persones immigrants, persones majors, joventut, gènere, drogodependència, integració comunitària, barris vulnerables, cooperació al desenvolupament i ODS.

- INSERCIÓ SOCIOLABORAL: igualtat d'oportunitats, organitzacions d'economia social, diversitat, multiculturalitat i integració laboral.

 

PRÀCTIQUES DE LABORATORI

El disseny d'un projecte d'intervenció psicosocial

 

PRÀCTIQUES EXTERNES. Presa de contacte amb l'àmbit professional de la Psicologia (veure apartat 8. metodologia didàctica)