Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1026 - Intervenció Psicosocial

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

40 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

14 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (pràctiques externes)

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 35
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E07 - Coneixement i comprensió dels distints mètodes d’avaluació, diagnòstic i tractament psicològic en diferents àmbits aplicats de la Psicologia.

E08 - Promoció de la salut i la qualitat de vida dels individus, grups, comunitats i organitzacions en els distints contextos: educatiu, clínic, treball i organitzacions i comunitari, a través dels mètodes propis de la professió.

E09 - Identificació de les necessitats i demandes dels destinataris en els diferents àmbits d’aplicació i establiment de les metes de l’actuació psicològica.

G12 - Capacitat de gestió de la informació

G14 - Reconèixer la diversitat i multiculturalitat

Resultats d'aprenentatge

Ser capaç de planificar i intervindre en funció de les necessitats socials per a afavorir la promoció social i la qualitat de vida.

Saber definir els objectius i analitzar la realitat social per a aplicar les estratègies adequades.

Planificar i avaluar la intervenció en contextos comunitaris i sociolaborals.

Identificar els factors de risc i aplicar estratègies adequades per a la promoció social i l’atenció a l’autonomia personal.

Conèixer els principals models i teories de la intervenció psicosocial.

Conèixer el procés i les tècniques de participació social.

Aplicar estratègies i mètodes d’intervenció sobre els contextos i situacions de risc, per a la promoció social i millora de la qualitat de vida.