Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1717 - Pràctiques en Centre de Salut. Integració Bàsica/Clínica

Curs 2 - Anual

Temari

Temari

Tema 1 Medicina de Família (MF)

1.1 Introducció a la Medicina de Família

1.2 Abordatge Biopsicosocial

Tema 2 Pràctica Familiar (2 h)

2.1 La família com a unitat d'atenció.

2.2 La família com a determinant de salut i malaltia.

Tema 3 Atenció Familiar (2 h)

3.1 Funció i disfunció familiar.

3.2 Esdeveniments vitals estressants.

3.3 Atenció familiar en el pacient terminal i el duel

Tema 4 Dilemes ètics en MF (1 h)

4.1 Dilemes ètics quotidians en la pràctica de la Medicina de Família.

4.2 Decisions compartides "amb" el malalt i la família.

4.3 L'equitat com a problema ètic.

Tema 5 Relació mèdic-pacient en MF

5.1 Procés de la comunicació humana.

5.2 El rol del Metge

5.3 Entrevista clínica en Medicina de Família.

5.4 Habilitats en l'entrevista.

5.5 Tipus i parts de l'entrevista.

5.6 Entrevista semiestructurada.

Tema 6 Pacients en situacions especials.

6.1 Bases i tècniques per a la negociació amb el pacient

6.2 Entrevista Motivacional

6.3 Pacient problema

6.4 Donar males notícies

Tema 7 Presa de decisions clíniques en MF

7.1 Procés diagnòstic-terapèutic en Medicina de Família

7.2 Llista de problemes i arbres de decisió

7.3 Ús racional del medicament i de mitjans diagnòstics

7.4 Diferències en el comportament clínic dels metges

7.5 Estratègies de Qualitat Assistencial en Atenció Primària

Tema 8 Equipe Atenció Primària de Salut (APS)

8.1 Treball en equip i multidisciplinari

8.2 Equip d'Atenció Primària

Tema 9 Sistemes d'informació en APS 

9.1 Sistemes d'informació i registre en Atenció Primària

9.2 Informatització de la història clínica en Atenció Primària

Tema 10 Atenció Primària de Salut i MF

10.1 Paper del metge de família en el model de APS

10.2 Participació de la comunitat

Tema 11 Prevenir i promocionar la salut en Consulta

11.1 Programes de Patologies cròniques

11.2 Prevenció i promoció de la salut en consulta i en domicili

Tema 12 Continuïtat Assistencial

12.1 Continuïtat Assistencial

12.2 Atenció domiciliària i hospitalització a domicili

12.3 Coordinació amb l'Atenció Hospitalària

12.4 Interconsulta i derivació

12.5 Serveis Socials, grups d'autoajuda i de autocures