Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1717 - Pràctiques en Centre de Salut. Integració Bàsica/Clínica

Curs 2 - Anual

Sistema d'avaluació

Resolució de casos

50%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

25%

Observació/execució de tasques i pràctiques

25%

Criteris de superació

El sistema requereix una AVALUACIÓ que es farà mitjançant un document que signaran l'alumne i el tutor i que servirà per a acreditar la rotació del estudiant pels diferents serveis del centre. El tutor avaluarà l'estada de l'alumne i aquest avaluarà la dedicació del tutor com a part de la seua pròpia avaluació.

Ø AVALUACIÓ:

         Ø PORTAFOLI (25%)

         Ø OBSERVACIÓ DIRECTA (25%): MiniCEX, ECOE i Avaluació del tutor

         Ø RESOLUCIÓ DE CASOS (50%)

         Ø PER A SUPERAR L'ASSIGNATURA ES NECESSARI OBETENIR ALMENYS UN 50% DE LA NOTA DE CADA APARTAT

         Ø  L'ASSISTÈNCIA A LES PRÀCTIQUES ÉS OBLIGATÒRIA, DE LA MATEIXA MANERA QUE A  LES ACTIVITATS TEÒRIC-PRÀCTIQUES. LA NO ASSISTÈNCIA COMPORTA LA NO SUPERACIÓ DE L'ASSIGNATURA S'avaluaran:

          1. ASSISTÈNCIA DE L'ALUMNE A les PRÀCTIQUES

          2. GRAU GENERAL DE PARTICIPACIÓ DE LES MATEIXES

          3. ASSISTÈNCIA AL ROTATORI AMB SIGNATURA DEL PERSONAL CORRESPONENT O DEL RESPONSABLE DOCENT

          4. ASSISTÈNCIA ALS SEMINARIS

          5. ACTIVITAT I PARTICIPACIÓ EN ELS SEMINARIS

          6. ASSISTÈNCIA A LES TUTORIES

          7. ACTIVITAT EN LES TUTORIES

          8. LLIURAMENT DE MATERIAL SOL·LICITAT EN EL**PORTAFOLIO (RESUMS D'HISTÒRIES, CASOS       CLÍNICS, CASOS TREBALLATS, ALTRES EXERCICIS).

          9. PARTICIPACIÓ EN LA RESOLUCIÓ DE CASOS

 

Donat el caràcter eminentment pràctic de l'assignatura, l'assistència a les pràctiques és obligatòria. El seu no-compliment comportarà la no avaluació de la resta d'activitats.

 

OBJECTIU A ACONSEGUIR

Les competències clíniques seran avaluades mitjançant l'ús d'Avaluacions Clíniques Objectives i Estructurades (ECOE), que permetrà avaluar les pràctiques internes reglades i les pràctiques clíniques, observació estructurada de la pràctica clínica formativa de la competència clínica amb retroalimentació immediata, entrevistes amb pacients estandarditzats en laboratoris d'habilitats. Per a avaluar les activitats d'aprenentatge basades en problemes i el mètode del cas clínic, s'utilitzaran l'informe de cada tutor a partir del comportament durant les sessions (avaluació individual) i el resultat final de la resolució del problema (avaluació en grup). En aquest últim cas, el mètode específic d'avaluació variarà per a facilitar l'adquisició de competències genèriques. En aquest sentit s'utilitzaran informes de tancament de problema, presentacions orals i redacció d'articles científics. Açò permetrà avaluar alguns seminaris i el treball en grup.