Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1705 - Fisiologia General (Fisiologia)

Curs 1 - Semestre 1

Temari

Temari

Mòdul I: Fisiologia Cel·lular

Introducció, membrana cel·lular i transport

1. Introducció. Nivells d'organització i integració. Mitjà intern i homeòstasi. Regulació i control.

2. Funcions generals de la membrana. Individualitat i homeòstasi cel·lular. Factors que determinen el moviment de substàncies a través de la membrana. Canales iònics.

3. Difusió d'aigua a través de la membrana plasmàtica. Fenòmens osmòtics.

4. Mecanismes de transport intervingut per proteïna. Canales iònics i difusió facilitada.

5. Transport actiu i transport epitelial.

P1.- Taller d'aplicació pràctica dels fenòmens osmòtics: hemodiàlisi

Potencials bioelèctrics i excitabilitat

6. Gradients iònics, permeabilitat i potencial de membrana.

7. Mecanismes d'activació dels canals iònics. Bases iòniques de la excitabilitat.

8. Excitabilitat  i senyals elèctrics. Potencial d'acció.

9. Propagació del potencial d'acció. Propietats de cable i factors que afecten la velocitat de conducció.


P2.- Bases de l'electricitat en sistemes biològics.

Comunicació intercel·lular

10. Estratègies cel·lulars de comunicació. Receptors, missatgers i mecanismes de
transducció.

11. Transmissió sinàptica (I). Sinapsis elèctriques i químiques.Neurotransmissors i
neuromoduladors. Calci, proteïnes sinàptiques i exocitosis.

12. Transmissió sinàptica (II). Receptors ionotròpics i potencials postsinàptics. Bases
iòniques de l'excitació i inhibició sinàptiques.

13. Transmissió sinàptica (III). Integració sinàptica i excitabilitat. Conductàncies iòniques i patrons de descàrrega. Plasticitat sinàptica.

P3.- Simulació de registre de potencials de membrana dels experiments clàssics de Hodgkin y Huxley- bases biològiques de l'excitabilitat  (Potac; aula d'informàtica) en l'axó del calamar.

14. Múscul i contracció muscular. Mecanismes moleculars de la contracció muscular (Revisió).Transmissió neuromuscular. Unitat motora. Acoblament excitació-contracció. 

15. Energètica i mecànica de la contracció muscular. Classificació de les fibres musculars esquelètiques. Múscul cardíac.

P4.- Contracció del múscul esquelètic (aula d'informàtica): Registre de contraccions en un model simulat de preparació neuromuscular.

16. Múscul llis: propietats generals i tipus de fibres. Acoblament excitació-contracció. Regulació neurohumoral de la contracció muscular llisa.

P5.- Taller d'excitabilitat múscul-nerviosa: iniciació a la RCP (Reanimació Cardiopulmonar)

17. Senyalització cel·lular (I). Receptors metabotròpics,proteïnes G i segons missatgers. Receptors amb activitat catalítica.

18. Senyalització cel·lular (II). L'ió calci com a segon missatger. Regulació de la
concentració de calci lliure intracel·lular.

19. Senyalització cel·lular (III). Receptors intracel·lulars i regulació de la transcripció.
Integració de senyals intracel·lulars.

Mòdul II: Fisiologia de la Sang

20. Introducció a l'estudi de la sang. Hematopoiesi.

21. Cèl·lules sanguínies. Característiques morfomètriques i
funcions. Fisiologia dels comptadors automàtics.

22. Les proteïnes plasmàtiques i reologia.

23. Fisiologia dels leucòcits. Cinètica i funcions.

24. Fisiologia dels hematíes. Cinètica i funcions.

25. Transfusió sanguínia: sistema ABO. Sistema RH. Estudis de
compatibilitat transfusional.

26. Fisiologia de les plaquetes. Hemostasia primària.

27. Coagulació de la sang i fibrinolisis.

P6.- Taller de Fisiologia de la Sang en el Laboratori d'Hematologia

Mòdul III. Bases de la regulació autonòmica

28. Anatomia fisiològica del sistema nerviós autònom.

29. Neurotransmissors i receptors del sistema nerviós autònom.

30. Regulació autonòmica. Balanç simpàtic-parasimpàtic.